மாவீரர் பேச்சுப்போட்டி 2020

பேச்சுப்போட்டிகள் 2020 – சுவிஸ்
தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் நினைவுகள் சுமந்தவை!

சுவிஸ்வாழ் தமிழ் மாணவர்களின் பேச்சுத்திறனை ஊக்குவிக்கும் முகமாகவும், தாயகம் சார்ந்த தேடலை வளர்க்கும் நோக்குடனும் தமிழர் நினைவேந்தல் அகவத்தினரால் நடாத்தப்படும் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவுகள் சுமந்த பேச்சுப் போட்டியின் விண்ணப்பங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் ஒவ்வொரு வயதுப் பிரிவினதும் பேச்சுக்கள் அடங்கிய தொகுப்பு..!!

Read More

மாவீரர் பேச்சுப்போட்டி 2019

பேச்சுப்போட்டிகள் 2019 – சுவிஸ்
தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் நினைவுகள் சுமந்தவை!

சுவிஸ்வாழ் தமிழ் மாணவர்களின் பேச்சுத்திறனை ஊக்குவிக்கும் முகமாகவும், தாயகம் சார்ந்த தேடலை வளர்க்கும் நோக்குடனும் தமிழர் நினைவேந்தல் அகவத்தினரால் நடாத்தப்படும் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவுகள் சுமந்த பேச்சுப் போட்டியின் விண்ணப்பங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் ஒவ்வொரு வயதுப் பிரிவினதும் பேச்சுக்கள் அடங்கிய தொகுப்பு..!!

Read More

மாவீரர் பேச்சுப்போட்டி 2018

பேச்சுப்போட்டிகள் 2018 – சுவிஸ்
தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் நினைவுகள் சுமந்தவை!

சுவிஸ்வாழ் தமிழ் மாணவர்களின் பேச்சுத்திறனை ஊக்குவிக்கும் முகமாகவும், தாயகம் சார்ந்த தேடலை வளர்க்கும் நோக்குடனும் தமிழர் நினைவேந்தல் அகவத்தினரால் நடாத்தப்படும் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவுகள் சுமந்த பேச்சுப் போட்டியின் விண்ணப்பங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் ஒவ்வொரு வயதுப் பிரிவினதும் பேச்சுக்கள் அடங்கிய தொகுப்பு..!!

Read More

எழுச்சிக்குயில் 2017 – எழுச்சிப்பாடல் போட்டி

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்திற்கு வலுச்சேர்த்த அனைத்து கலைஞர்களினதும் நினைவாக தமிழர் நினைவேந்தல் அகவம்; நான்காவது தடவையாக நடாத்தும் எழுச்சிக்குயில் 2017
Read More

தேசிய மாவீரர் ஞாபகார்த்தப் பேச்சுப்போட்டி முடிவுகள் 2016 – பேர்ண்

தமிழர் நினைவேந்தல் அகவம் சுவிஸ்
தேசிய மாவீரர் ஞாபகார்த்தப் பேச்சுப்போட்டி முடிவுகள் 2016
நிலையம்: பேர்ண்
திகதி: 19.11.2016 சனிக்கிழமை

Read More

தேசிய மாவீரர் ஞாபகார்த்தப் பேச்சுப்போட்டி முடிவுகள் 2016 – சூரிச்

தமிழர் நினைவேந்தல் அகவம் சுவிஸ்
தேசிய மாவீரர் ஞாபகார்த்தப் பேச்சுப்போட்டி முடிவுகள் 2016
நிலையம்: சூரிச்
திகதி: 19.11.2016 சனிக்கிழமை
Read More